หน้าหลัก arrow การติดต่อสำนักงานที่ดิน

ดาวน์โหลด

  อ่านทั้งหมด...

  ค้นหาข้อมูล

  เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  โครงสร้างผู้บริหาร
  สถานที่ตั้งสำนักงาน(แผนที่)
  ภารกิจ/หน้าที่หลัก
  แผนงานประจำปี
  ผลงานในแต่ละเดือน
  ข่าวสารอื่นๆ
  เบอร์โทรศัพท์ในสำนักงาน
  หน่วยงานภายใน
  สมัครสมาชิก
  ระเบียบคำสั่ง
  ประวัติกรมที่ดิน
  สืบค้นการจ่ายเงินเดือนรายบุคคล
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน
  ฝ่ายทะเบียน
  กระดานถามตอบ
  คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
   

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  การติดต่อสำนักงานที่ดิน
  คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ Print E-mail
  Written by kanyapad.n@   
  ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
  เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ.๒๕๕๘
  บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน(คู่มือมาตรฐานกลางกรมที่ดิน)
  http://110.164.128.67/download/web/pepc.html

   


   
  ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลคลองทราย Print E-mail
  Written by kanyapad.n@   
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลคลองทราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

   

   

   
  รองอธิบดีกรมที่ดินพร้อมคณะตรวจติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ Print E-mail
  Written by kanyapad.n@   
  ท่านรองอธิบดีกรมที่ดิน นายธรรมศักดิ์ ชนะ พร้อมคณะ ตรวจติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

   


   

   

   
  โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" Print E-mail
  Written by kanyapad.n@   
  สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรเปิดหน่วยบริการประชาชน ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" ประจำปี ๒๕๕๘
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดหลวง หมู่ที่2 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร   

   
  โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตฯ Print E-mail
  Written by kanyapad.n@   
  โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
  ประพฤติมิชอบกรมที่ดิน วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
  ณ ห้องประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

   
  << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

  Results 11 - 20 of 103