ข่าวสารชาวดินลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 Print E-mail
Written by sompod.u@   
ข่าวสารชาวดินลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2559

        สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ  เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม (Amphoeyim Mobile Service) ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยให้ความรู้แก่ประชาชน ตามโครงการกรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้ประชาชน   ในเรื่อง การมอบอำนาจ การจดทะเบียนขายฝาก และการสังเกตโฉนดที่ดินปลอม ณ วัดบ้านอุมลอง บ้านอุมลอง หมู่ 4 ตำบลสมัย  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง   ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559  
ที่มา : สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง  สาขาสบปราบ
 
 
ข่าวสารชาวดินลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 Print E-mail
Written by sompod.u@   
ข่าวสารชาวดินลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะทางานตรวจสอบการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ส่งมอบของกรมป่าไม้ “ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย” ได้ลงพื้นที่สอบสวนการครอบครองการทาประโยชน์ ณ ตาบลบ้านแหง อาเภองาว จังหวัดลาปาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบาย ของรัฐบาล
 


ที่มา : สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง  สาขางาว
 
ประเพณีรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมืองชาวดินลำปาง (ช่วงกลางคืน) Print E-mail
Written by sompod.u@   
ประเพณีรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมืองชาวดินลำปาง

วันที่ 18 เมษายน 2559 (ช่วงกลางคืน)
 
 
ประเพณีรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมืองชาวดินลำปาง (ช่วงกลางวัน) Print E-mail
Written by sompod.u@   

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมืองชาวดินลำปาง

วันที่ 18 เมษายน 2559 (ช่วงกลางวัน)
>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 
ข่าวสารชาวดินลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2559 Print E-mail
Written by duangkamol.k@   
ท่านสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน” ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สำนักงานที่ดินสาขา สำนักงานที่ดินอำเภอและศูนย์อำนวยการเดินสำรวจจังหวัดลำปาง พระเยา แพร่ น่าน รวมทั้งหมดจำนวน 174 คน ณ. โรงแรมบุษย์น้ำทอง ต.ชมพู อ. เมือง จ.ลำปาง ในวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559 วิทยากรในการอบรมคือ คุณวัชระ มาลัยมาตร ผู้อำนวยการส่วน มาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กรมที่ดิน 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 105