ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน Print E-mail
Written by sompod.u@   
 


 

 
ฝ่ายรังวัด Print E-mail
Written by sompod.u@   


   

 
 
ฝ่ายทะเบียน Print E-mail
Written by sompod.u@   


       


 
     
 
 
อบรมการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศ MIS กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย Print E-mail
Written by sompod.u@   
อบรมการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศ MIS
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

...............................................
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ให้การตอนรับคณะของท่านผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขตตรวจที่ 6 Print E-mail
Written by sompod.u@   
นายเจริญชัย อรรถโกมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
ให้การต้อนรับ คณะของท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขตตรวจที่ 6
นายวิษณุ ธันวรักษ์กิจ ตรวจราชการรอบที่ 3 ตรวจประเมิน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 90

ดาวน์โหลด

    อ่านทั้งหมด...